[tintuc]

Cấp độ nhớt SAE của dầu nhớt được xác định bởi Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Hoa Kỳ (SAE). Dầu nhớt có thể được tách thành dầu đa cấp và dầu đơn cấp. Dầu đa cấp phải đáp ứng hai thông số kỹ thuật về độ nhớt, cấp độ nhớt của chúng bao gồm hai con số, ví dụ: 10W40: 10W đề cập đến độ nhớt nhiệt độ thấp (Mùa đông), 40 đề cập đến độ nhớt nhiệt độ cao (Mùa hè). Hiện tại, hầu hết các loại dầu động cơ ô tô là dầu đa cấp, trong khi các loại dầu đơn cấp được sử dụng hạn chế, ví dụ như cho các động cơ sử dụng theo mùa như máy cắt cỏ, thường là dầu đơn cấp. Trong khi hai con số chỉ định cấp độ nhớt SAE, chỉ số độ nhớt cho thấy sự thay đổi liên quan đến nhiệt độ của độ nhớt.

{tocify} $title = {Mục lục}

Bài viết sau đay cung cấp tổng quan về các thông số kỹ thuật của dầu nhớt, xem thêm dữ liệu đo lường của dầu động cơ và dầu hộp số trong một phạm vi nhiệt độ rộng theo tiêu chuẩn SAE J 300J 306.

Cấp độ nhớt SAE của dầu động cơ - Tiêu chuẩn SAE J300, tháng 12 năm 1999

Biểu đồ nhiệt độ độ nhót
Biểu đồ nhiệt độ độ nhót

Hệ thống phân loại độ nhớt của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô (SAE) dành cho dầu động cơ bao gồm các cấp “W” xác định độ nhớt ở nhiệt độ thấp và các cấp đặt ra các giới hạn hơn nữa đối với độ nhớt ở nhiệt độ cao của một số loại dầu động cơ phổ biến.

Tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE J300
Độ nhớt SAE Độ nhớt ở nhiệt độ thấp Độ nhớt khi bơm Độ nhớt ở nhiệt độ cao Độ nhớt ở nhiệt độ cắt cao
(mPa/s)     (mPa/s) (mm2/s)     (mPa/s)
Độ nhớt tối đa tại [ °C ]     Độ nhớt tối đa tại [ °C ] Độ nhớt ở 100°C Độ nhớt ở 150°C
min max min
0W 6200  tại -35 60000 tại -40 3.8 - -
5W 6600   tại -30 60000 tại -35 3.8 - -
10W 7000   tại -25 60000 tại -30 4.1 - -
15W 7001   tại -20 60000 tại -25 5.6 - -
20W 9500    tại -15 60000 tại -20 5.6 - -
25W 13.000   tại-10 60000 tại -15 9.3 - -
20 - - 5.6 <9.3 2.6
30 - - 9.3 <12.5 2.9
40 - - 12.5 <16.3 2.9
50 - - 16.3 <21.9 3.7
60 - - 21.9 <26.1 3.7

Độ nhớt ở nhiệt độ cao:

- Độ nhớt động học ở 40°C và 100°C - độ nhớt cắt thấp - được xác định theo ASTM D445, trong đó phương pháp thay thế theo ASTM D7042 mang lại kết quả tương đương.

- Độ nhớt cắt cao (10/s) ở nhiệt độ cao 150 ° C - Độ nhớt HSHT - được xác định theo tiêu chuẩn ASTM D4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D 4741) hoặc ASTM DS481.

Độ nhớt ở nhiệt độ thấp:

- Nhiệt độ xác định tùy thuộc vào cấp độ nhớt của dầu - được xác định theo tiêu chuẩn ASTM D5293 (bộ mô phỏng quây lạnh). Quy trình mô phỏng quá trình khởi động nguội của động cơ đốt trong.

- Nhiệt độ bơm đường viền tối đa. 60 000 mPa.s ở nhiệt độ xác định tùy thuộc vào cấp độ nhớt của dầu theo SAE J300. Xác định độ nhớt biểu kiến ​​và ứng suất chảy theo tiêu chuẩn ASTM D4684, ASTM D3829, ASTM D6821 hoặc ASTM D6896 (nhớt kế quay mini).

Xem ngay:

- Dầu nhớt đa cấp là gì - khác với dầu đơn cấp như thế nào?

- Cách tính chỉ số độ nhớt (VI) cho dầu nhờn

- Dầu động cơ là gì? Sự khác nhau giữa dầu động cơ xăng và Diesel

SAE International tên mới của Hiệp Hội Kỹ  Sư Ô Tô Hoa Kỳ

- ILSAC có phải là tiêu chuẩn dầu nhớt động cơ?

Cấp độ nhớt SAE cho dầu dầu bánh răng - Tiêu chuẩn SAE J306, 1998


Hiệp hội Kỹ sư Ô tô (SAE) cũng đã phát minh ra một phương pháp để phân loại các đặc tính độ nhớt của chất bôi trơn bánh răng. Không nên nhầm lẫn cấp độ nhớt của dầu bôi trơn bánh răng với cấp độ nhớt của dầu động cơ. Dầu bôi trơn bánh răng và dầu động cơ có cùng độ nhớt sẽ có các ký hiệu cấp độ nhớt SAE khác nhau rộng rãi như được định nghĩa trong hai phân loại độ nhớt. Ví dụ, chất bôi trơn bánh răng SAE 80W có thể có cùng độ nhớt với dầu động cơ SAE 20W hoặc SAE 30 và độ nhớt của chất bôi trơn bánh răng SAE 90 có thể tương tự với độ nhớt của dầu động cơ SAE 40 hoặc SAE 50. Sau đây là bảng với các cấp độ nhớt của chất bôi trơn bánh răng SAE:

- Phân loại độ nhớt của dầu bôi trơn trục và hộp số bằng tay

- SAE J306 OCT 91

Tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE J300
Độ nhớt SAE Độ nhớt ở nhiệt độ thấp Độ nhớt khi bơm Độ nhớt ở nhiệt độ cao Độ nhớt ở nhiệt độ cắt cao
(mPa/s)     (mPa/s) (mm2/s)     (mPa/s)
Độ nhớt tối đa tại [ °C ]     Độ nhớt tối đa tại [ °C ] Độ nhớt ở 100°C Độ   nhớt ở 150°C
min max min
0W 6200   tại -35 60000 tại -40 3.8 - -
5W 6600   tại -30 60000 tại -35 3.8 - -
10W 7000   tại -25 60000 tại -30 4.1 - -
15W 7001   tại -20 60000 tại -25 5.6 - -
20W 9500   tại -15 60000 tại -20 5.6 - -
25W 13.000  tại -10 60000 tại -15 9.3 - -
20 - - 5.6 <9.3 2.6
30 - - 9.3 <12.5 2.9
40 - - 12.5 <16.3 2.9
50 - - 16.3 <21.9 3.7
60 - - 21.9 <26.1 3.7


Nguồn: www.wiki.anton-paar.com

[/tintuc]

Nếu các bạn vẫn có thắc mắc thêm các vấn đề về dầu nhớt thì hãy Comment ngay ở phía dưới. Chúng tôi sẽ sớm giải đáp các thắc mắc cho bạn!

Dầu Nhớt Hồng Thái
0963 746 743
Hỗ trợ mua hàng